Aida Suceska

Na ovom blogu naćit će te sve i svašta šta vas zanima ako želite nešto novo na mome blogu ostavite komentar

23.12.2007.

TEST LJUBAVI

                           TEST   LJUBAVI

Da   li   zna    kad   si   rođen(a)

1-Da

2-Ne

3-Neznam

Da    li   ima  tvoj   broj

1-Da

2-Ne

3-Možda

Da   li   te   gleda

1-Da

2-Ne

3-Pomalo

Misliš   li  da  se   zaljubo(la)   u  tebe

1-Da

2-Ne

3-Pomalo

1:Vi  ste  jedno  za  drugo

2:Ne    daj   bože

3:Niste    sigurni